Από Θεσσαλονίκη: Στρίβετε αριστερά προς Στόμιο, αμέσως μετά τη γέφυρα μόλις μπείτε στα Τέμπτη. Στη συνέχεια μετά από 35 χλμ. (Ομόλιο, Καρίτσα, Κόκκινο Νερό, Κουτσουπιά, Παλιουριά, Βελίκα, Κάτω Σωτηρίτσα) στο Κέντρο Υγείας στην Κάτω Σωτηρίτσα στρίβετε δεξιά (όπου υπάρχει πινακίδα προς Ποίαντας Holidays Resort). Αφού ανεβείτε 6 χλμ. βρίσκεστε στο ξενοδοχείο.

Από Αθήνα: Στρίβετε στην 2η είσοδο για Λάρισα και από εκεί δεξιά προς Βόλο και αμέσως αριστερά στα φανάρια για Αγιά. Μετά από 30 χλμ φθάνετε στην Αγιά και στρίβετε στην 3η είσοδο προς Αγιά (όπου υπάρχει πινακίδα προς Ποίαντας Holidays Resort). Στην συνέχεια ακολουθείτε τον δρόμο προς Μελιβοία και μετά από 7 χλμ. διαδρομή βρίσκετε πινακίδα προς Άνω Σωτηρίτσα (όπου υπάρχει πινακίδα προς Ποίαντας Holidays Resort). Περνώντας το χωριό στα 100 μέτρα από την πλατεία συναντάτε πινακίδα (προς Ποίαντας Holidays Resort) και μετά από 500 μέτρα βρίσκεστε στο ξενοδοχείο.